• Pol. Ind. Santa Anna I
  • (+34) 93 832 16 06
Avís Legal
Vostè està aquí: Inici / Avís Legal
Avís Legal
1. DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades: l'empresa titular del domini web és Moldejats Industrials del Polièster, SL (d'ara en endavant MIPOL, SL), amb domicili C/Bronze, 1, Pol. Ind. Sta. Ana I, (08251 - Santpedor, Barcelona - España) amb C.I.F.: B-63657183. Correu electrònic de contacte: info[at]mipol.com del lloc web.

2. USUARIS:
L'accés i/o ús del portal de MIPOL, SL atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l'esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí esmentades. Les citades Condicions seran d'aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment

3. ÚS DEL PORTAL:
www.mipol.com proporciona l'accés a múltiples informacions, serveis, programes i dades (d'ara en endavant, "els continguts") a Internet que són de MIPOL, SL o als seus llicenciats als que l'USUARI pot tenir accés. l'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'esmentada responsabilitat s'estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l'esmentat registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MIPOL, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:
(i) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic.
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de MIPOL, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MIPOL, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu enteniment, no resultin adients per la seva publicació. En qualsevol cas, MIPOL, SL no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris mitjançant fòrums, xats, i altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES:
MIPOL, SL compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament del desenvolupament de la Llei Orgànica vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, junt amb cada formulari de recaptació de les condicions particulars del tractament de les dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, MIPOL, SL informa que compleix la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:
MIPOL, SL per sí o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que es troben en la mateixa (article enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés, ús, etc.), titularitat de MIPOL, SL o bé els seu llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat als articles 8 i 32.1m paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercial, en qualsevol suporti per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de MIPOL, SL. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MIPOL, SL. Podrà visualitzar els elements del portal, així com imprimir-los, copiar-los i guardar-los en el seu disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de MIPOL, SL.

6. EXCLUSSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
MIPOL, SL no es fa responsable, en cap cas, del danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS:
MIPOL, SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent-se canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presenten mitjançant la mateixa, com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS:
En el cas de que a www.mipol.com es disposessin enllaços o híper-vincles cap a altres llocs d'internet, MIPOL, SL no exercirà cap tipus de control sobre els anomenats llocs i continguts. En cap cas MIPOL, SL assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d'algun enllaç aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que contingui cap d'aquests híper-vincles o altres llocs d'internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ:
MIPOL, SL es reserva el dret a negar o retirar l'accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís,, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS:
MIPOL, SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre amb dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ:
MIPOL, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions seran en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LLEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació entre MIPOL, SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Manresa.